Wigman van Dijk logoLogo Wigman Van Dijk
sUPPORT

ZRD

Opdracht

‘Ontwerp en ontwikkel een duidelijke en informatieve jaarkalender over afvalinzameling en omgang met afval in het algemeen voor particulieren’

Doelstelling

Burgers informeren over afvalinzameling

Doelgroep

Burgers

Middelen

Folders

Bijzonderheden

De afvalkalender wordt per gemeente gevuld

Kijken of het klikt? Maak een afspraak

Wigman Van Dijk Kever rechts
users