Strategie: Je eigen koers kiezen en vaart maken!

Je wilt een product introduceren, de merkbekendheid vergroten, je doelgroep uitbreiden, of je bedrijf online en dan vooral internationaal sterker profileren? Dan is een eigen en duidelijke lijn in de marketing-, reclame- en sales-strategie best handig, toch?

Wij staan voor je klaar: Jij bepaalt het doel, wij maken het aanvalsplan. Daarna gaan we op weg en maken we vaart! De slimste route naar je doel!

Met diverse ondernemers en managers zitten we periodiek rond de tafel om de uitgezette strategie te toetsen aan de waan van de dag en om in te spelen op nieuwe kansen, veranderingen en bedreigingen. Ook dat is strategie: Flexibel zijn en anders durven denken en doen.

Een marketing-/communicatiestrategie opzetten is ons werk

Wij verzorgen dit voor kleine en grote organisaties. Bij zeer specialistische vragen schakelen we indien nodig externen in.

Onze strategieën dienen een korte- en lange termijndoel: De korte termijndoelstellingen zijn veelal gericht op concrete zaken zoals marketing en sales, de lange termijndoelstellingen meer op het (ui)tbouwen van een organisatie of merk.

Werkwijze bij het bouwen van een strategie voor marketing en communicatie

Afhankelijk van de wensen van de klant en de opdracht hanteren wij de volgende werkwijze.

Hierboven trof u een algemene omschrijving van wie wij zijn en wat wij ‘in huis hebben’. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze in relatie tot uw vraag zet ik hieronder onze werkwijze verder uiteen. Hoe gaat een profilerings- of herprofileringstraject in zijn werk.

1   Opstellen marketing- en communicatiestrategie
2   Concepten / ontwerpen
3   Productie / uitvoering

1   Opstellen communicatieprogramma

Het voortraject bestaat uit het maken van een communicatieprogramma waarin zaken worden onderzocht, benoemd en vastgesteld zoals:

• De gewenste positionering
• De profileringsthema’s
• De kernboodschappen
• De marktkenmerken
• Een concurrentie-analyse
• De doelgroepbepaling.

De invulling van dit programma vormt de basis voor het creëren van gefundeerde ontwerpen en concepten en het ontwikkelen van de in te zetten en meest effectieve middelen en geldt voor de komende strategische periode van 4-6 jaar. Een en ander wordt aangeboden in een gebundeld en handzaam plan. Hiervandaan gaan we over naar fase 2: Creatie.

2   Creatieve concepten en ontwerpen

Nadat fase 1 is afgerond en alle vragen beantwoord zijn, vangt het creatieve proces aan en gaan we campagneconcepten bedenken en uitingen ontwerpen. Wij staan in deze fase open voor gezamenlijke brainstorms maar vinden dit geen must. Dit laatste is ook grotendeels afhankelijk van de wensen van de klant en vooral de mensen die er werken.

Tijdens de strategische fase is er al veel overleg en een zeer belangrijk onderdeel hierin is ons vermogen om goed te kunnen luisteren. Veelal worden basiselementen voor het creatieve proces al in deze fase benoemt: Het is de kunst om die signalen op te vangen en daar de goede dingen mee te doen. Wij moeten de organisatie (lees: de mensen) leren kennen want de mensen vormen de organisatie en het beeld dat wij neer gaan zetten, dient te stroken met de werkelijkheid.

Het grootste compliment dat wij kunnen krijgen bij het presenteren van een concept of ontwerp is: “Waarom hebben we dat zelf niet bedacht?” Het betekent alleen maar dat we goed geluisterd hebben en datgene wat we hebben opgevangen, hebben omgezet in pakkende beelden, vormen, visuals en moodboards en naar  boeiende woorden, zinnen, teksten en verhalen. Na de presentatie- en beoordelingsfase gaan we over naar fase drie.

3   Productie en uitvoering

In deze fase worden de diverse middelen gerealiseerd, worden de campagnes uitgezet en events voorbereid. Voor alle fases geldt dat wordt gewerkt met planningen en deadlines om zodoende gereed te zijn tijdens de geplande deadlines. De productie wordt aangevat met het vastleggen en communiceren van de voorwaarden en de inzet van de huisstijl en de vormentaal.

Er wordt altijd gewerkt met correctierondes en vooral tijdens het productieproces worden klanten met regelmaat bij ons op kantoor uitegnodigd om gezamenlijk de producties in een zo kort mogelijk tijdsbestek naar een goed einde te brengen. Deze werkwijze bespaart tijd, energie en kosten.

Waarom Wigman Van Dijk?

› We kunnen goed luisteren
› Scherpe focus op uw doel
› Scorend vermogen
› Creativiteit ten dienste van effectiviteit

Schakel ons in voor:

› Strategie: marketing & communicatie
› Creatie: concept & ontwerp
› Productie, development & realisatie
› Organisatie, advies & begeleiding

Contact

Mail: info@wigmanvandijk.nl
Telefoon: (0113) 232 734

Een goed creatief bureau nodig dat u verrast? Wigman Van Dijk

Een goed creatief bureau weet waar het om draait: Effect. Het doel van de klant is heilig; daarop creëer je.

bel mij terug